Kungsvägen

Kungsvägen är en av de vackraste cykel- och bilrutterna i södra Finland. Längs den finns medeltida kyrkor, ståtliga gårdar, måleriska bruk och förtjusande hamnstäder som berättar om den gamla vägens historia. Följ med på en liten tur!

Raaseporin linnnarauniot, ja Raaseporin joki. Kuva Johan Ljungqvist
Raaseporin linnnarauniot, ja Raaseporin joki. Kuva Johan Ljungqvist

Kungsvägen sträckte sig redan på 1300-talet i Norge från Bergen till Oslo och därifrån genom Sverige via Stockholm till Mariehamn i Finland och vidare genom skärgården till Åbo och genom södra Finland till Viborg i Ryssland och ända fram till St. Petersburg. Kungarna och deras kurirer, biskopar och borgare, konstnärer och arméer har färdats längs vägen som troligen byggdes som en ridväg mellan slotten i Åbo och Viborg. Senare fungerade vägen som en gammal postväg. Rutten ledde från by till by och längs vägen byggdes gårdar, lantbruk, krogar och gästgiverier där resenärerna kunde övernatta och äta.

Då man kommer från Åbo sträcker sig Kungsvägen via Tenala mot Pojo i Raseborg. Pojo var på sin tid en viktig knutpunkt där det bland annat fanns gårdar, bruk, gästgiverier, hamnar och vårdberg. Från Pojo kyrkoby leder vägen till Fiskars Bruk som idag är ett av de populäraste besöksmålen för turister i Raseborg.

Efter Pojo kyrka går Kungsvägen genom Billnäs bruk längs Svartåns strand. Vid Kroggård i Karis delar sig vägen i en nordlig och sydlig sträckning. Den norra Kungsvägen går genom Svartå till Lojo och Sjundeå medan man längs den södra sträckningen kommer till Ekenäs och Raseborgs slottsruin där vägen sedan fortsätter till Fagervik och via Ingå vidare till Sjundeå där de nordliga och sydliga vägarna åter möts och förenas.

Billnäs tie

Läs mer om Kungsvägen.