Hitta till Raseborg

Raseborg ligger en dryg timme från Helsingfors och Åbo och är tillgängligt med kollektivtrafik, bil, cykel och egen båt. OBS! Det är viktigt att veta att trafikrelaterade digitala tjänster känner inte igen en hållplats som heter Raseborg! När du köper biljetter på nätet ska du välja t ex Karis, Ekenäs eller Fiskars som destination. Ifall du kör med navigator ska du göra likadant eller skriva en exakt gatuadress till din destination. Vissa navigatorer fungerar eventuellt bättre enligt våra finskspråkiga ortsnamn eller adresser, då skriver du in t ex Karjaa eller Tammisaari i sökfältet.

Tidtabeller & rutter

Tågtidtabellerhttps://www.vr.fi
Busstidtabeller (gäller inte Raseborgs interna trafik): https://matkahuolto.fi/sv/

Raseborgs interna busstrafik: https://bosse.digitransit.fi
Färjtrafik till Skåldö (där du hittar Sommaröstrands gästhamn och Kopparös campingområde med gästhamn): http://www.finferries.fi

Helsingfors- Karis

Tåg: Från Helsingfors järnvägsstation. Ta tåget mot Åbo, stig av i Karis ca 55 minuter efter avgång.

Buss: Helsingfors- Karis. Ta bussen mot Ekenäs, Raseborg eller Hangö. Stig av i Karis. Resetid ca 1,15-2h.

Bil: Kör västerut längs med väg 51 ca 74km. Sväng sedan till höger på väg 25, riktning Hangö, och du ankommer till Karis centrum efter ca 3km.
Restid: ca 1 timme
Avstånd: 76.4km

Helsingfors- Fiskars

Tåg och buss: Till Karis från Helsingfors järnvägsstation, restid 55min. Från Karis järnvägsstation buss till Fiskars, restid ca 20min. Alternativt även buss från Helsingfors och sedan byte av buss i Karis.

Bil: Kör västerut längs väg 51. Efter 78km sväng till höger in på väg 25 mot Karis. Efter ca 1 km skall du vända till höger (skyltarna Karis 2 km och Pojo 12 km) och köra 400 m framåt. Vänd till höger direkt efter bron (skylt Pojo 12km). Kör ungefär 2 km framåt (förbi en å) och vänd till höger i korsningen (Karis till vänster och Pojo till höger). Fortsätt framåt 9 km. Efter att du kört förbi en Shell-station på din vänstra sida, vänd i nästa korsning mot höger (skylten Karislojo 20 km och Fiskars 4 km). Kör längs denna väg och du anländer till Fiskars Bruk.
Restid: ca 1h 15min
Avstånd: 87,6km

Helsingfors- Ekenäs

Tåg: Ta tåget först till Karis. Byt sedan till lokaltåget med riktning mot Hangö (avgår från spår 1). Stig av i Ekenäs efter 12 minuter. Tidtabeller och biljetter finns på VR’s hemsida.

Tåg och buss: Ta tåget först till Karis. Sedan buss från Karis järnvägsstation till Ekenäs.

Buss: Bussförbindelse Helsingfors-Ekenäs. Ta bussen mot Ekenäs, Raseborg eller Hangö och stig av i Ekenäs. Restid ca 1,20h-2h.

Bil: Kör västerut längs med väg 51. Efter ca 74km sväng till höger på väg 25, riktning Hangö. Efter ca 16km ankommer du till Ekenäs.
Restid: ca 1h 15min
Avstånd: 92,5km

Åbo- Karis

Tåg: Från Åbo mot Helsingfors. Stig av i Karis efter ca 1 timme.

Bil: Kör längs med E18, ta sedan avfart 16 mot Muurla. Kör längs med väg 1861 och sväng sedan till vänster in på väg 186, efter ca 26km sväng till höger på väg 104 (Antskogvägen) och kör i ca 3km. Sväng sedan till vänster på Lönnhammarvägen och fortsätt längs med den i ca 14km. Sväng sedan vänster i riktning mot Karis.
Restid ca 1h 30min.
Avstånd: 118km

Åbo- Fiskars

Tåg: InterCity tåg från Åbo till Karis. Från Karis vidare med buss till Fiskars.

Bil: Ta väg 1, E18 och väg 186 mot väg 104 mot Raseborg. Kör in på Helsingfors riksväg/väg 1 och fortsätt in på väg 1/E18 ca 30km. Till slut sväng vänster till Kiskontie/väg 186, kör längs denna väg och efter cirka 15 km kommer du fram till Fiskars Bruk.
Restid ca 1h 20min
Avstånd: 110km.

Åbo- Ekenäs

Tåg: Intercity tåg från Åbo riktning Helsingfors. Stig av i Karis och byt till lokal tåg mot Hangö. Stig av i Ekenäs. Tidtabeller och biljetter finns på VR’s hemsida.

Bil: Kör längs med väg 1, följ vägen och kör vidare längs E18. Sväng till Halikko, ta första avtaget i rondellen, kör längs med Vaskiontie, Meriniitynkatu och sväng av till höger till Tehdaskatu och fortsätt sedan längs med Kirjolankatu. Kör längs med väg 52 i ca 50km, sväng sedan vänster in på Hangövägen/väg 25 och ta avfarten till Ekenäs efter broarna.
Restid ca 1h 30 min.
Avstånd: 111km

Gästhamnar i Raseborg

Ekenäs Gästhamn: 59°58,7′ P, 23°25,7′ I , http://ekenasport.fi/
Jussarö: 59°49,9′   23°34,4′ , http://www.jussaro.fi/
Sommaröstrand: 59°54,1′   23°24,5′ , http://www.sommarostrand.fi/sv/
Predium: 59°54,5′   23°17,8′ , www.premarin.fi
Bromarv: 59°59,3′   23°01,8′ , https://www.bromarvhamn.fi/
Sandnäsudd: 59°56,5′   23°43,6′ , http://sandisbutik.fi/ 

Distanser i Raseborg

Karis – Ekenäs 18 km 
Karis – Fiskars  13 km 
Karis – Svartå 18 km 
Karis – Billnäs  2,5 km 
Karis – Pojo 10 km 
Karis – Snappertuna  11 km 
Karis – Tenala 30 km 
Karis – Bromarv  50 km 

Ekenäs – Fiskars 30 km 
Ekenäs – Svartå 35 km 
Ekenäs – Billnäs 20 km 
Ekenäs – Pojo 25 km  
Ekenäs – Snappertuna 16 km  
Ekenäs – Tenala 18 km  
Ekenäs – Bromarv 35 km 

Fiskars – Pojo5 km  
Fiskars – Billnäs 10 km  
Fiskars – Snappertuna 25 km  
Fiskars – Svartå 25 km  
Fiskars – Tenala 20 km 
Fiskars – Bromarv 40 km 

Svartå – Snappertuna 35 km  
Svartå – Billnäs 20 km  
Svartå – Pojo 24 km  
Svartå– Tenala 44 km  
Svartå – Bromarv 62 km