Pojo

Pojo är en före detta kommun och en gammal västnyländsk kyrkosocken, som i dag är en del av Raseborg. Byn följs av Pojoviken som var känd som en handelsrutt till Inre Finland redan på bronsåldern och vikingatiden. Idag hittar du dels många historiska sevärdheter i Pojo men även möjlighet till mängder av olika aktiviteter både inomhus och utomhus, året runt.

Pojo socken grundades i början av 1300-talet och de flesta av storjordbruken runt Pojoviken har en historia som sträcker sig till 1400-talet eller till och med längre bakåt i tiden. Gumnäs och Klockarudden är platser som har bebotts sedan medeltiden, eventuellt en längre tid. Pojo kyrkoby ligger i Raseborgs stad längst inne i Pojoviken invid den historiska Kungsvägen, vars ändpunkter ligger i Oslo och S:t Petersburg. Vägen användes i tiderna av kungliga, övrig adel och handelsmän. 

I nuläget bor ca. 5000 personer i Pojo och majoriteten är finskspråkiga. 

Det finns mycket att se och uppleva i Pojo kyrkoby med omnejd: den medeltida stenkyrkan, Kasbergets bronsåldersgrav, Finlands första järnvägstunnel som byggts för passagerartrafik, Skarpkulla museum och mycket annat. Pojoviken är en 15 km lång fjordlik havsvik, som delar Raseborgs stad mitt itu från Pojo kyrkoby ända ut till Finska viken. Pojoviken är ett brackvattensområde och vikens artrikedom är en av de största i Finland. I Pojovikens vatten simmar både söt- och brackvattenfiskar. 

En gästbåtsbrygga byggdes i Gumnäs 2015, vilket gör det möjligt att anlända till Pojo kyrkoby också med båt. 

De stora järnbrukens vagga

Grunden för Finlands metallindustri lades i Pojo, där det fanns tillgång till skogar och vattenkraft och möjlighet att utbryta malm, vilket var förutsättningen för att grunda järnbruk. Antskog bruk grundades 1630, Billnäs bruk 1641 och Fiskars bruk 1649. De gamla järnbruken är populära besöksmål även idag och ligger alla på kort avstånd från Pojo: vägen till Fiskars Bruk är endast 5 km, till Billnäs bruk är det 8 km och till Antskog13 km.

Skuru hamn hade en stor betydelse för industrin i området. Produkterna från såväl Fiskars, Billnäs som Antskog bruk forslades via hamnen. Hamnen användes också för malmimport från Sverige. På grund av landhöjdning och ökande transportmängder blev det svårt att transportera gods vidare från hamnen. Därför beslöt man att bygga en smalspårig tågbana mellan Fiskars och Skuru hamn. Tåget Lill-Bässen trafikerade i ca 60 år med början från 1891 och förutom godstransport åkte även bl.a. marskalk Mannerheim och generalguvernör Bobrikov med tåget. Tågtrafiken upphörde år 1952 och här finns nu en friluftsled. De gamla järnvägstunnlarna står ännu kvar som minne.

De viktigaste historiska sevärdheterna

Pojo kyrka 
Den medeltida stenkyrkan som helgats Jungfru Maria. Sankta Maria kyrka är belägen på en gammal marknads- och offerplats och den byggdes troligtvis under åren 1475-1480.

Skarpkulla museum 
Museet ägs och underhålls av Pojo hembygdsförening. Museet omfattar bl.a. boningshuset från 1700-talet, bodan och loftsbyggnaden, statarstugan, en lantbrukshall samt en fordons- och vagnhall. Museets samling omfattar över 3 200 föremål. 
Här finns också en unik samling mopeder från 40-70 talet och en ny basutställning ”Med full fart – Mopedens väg genom 60-talets Pojo.

Kasbergets grav från bronstiden. 
Graven är tämligen imponerande och rätt så väl bevarad; den är ca 16-19 m i diameter med en höjd på ca 1,7 m. Från platsen har man en synnerligen fin utsikt både till Pojo kyrka och Pojoviken.

Motionera i Pojo

Påminne
I Påminne kan man skida slalom på vintrarna och köra backbilar då snön smält. Det finns också möjlighet att hyra cyklar.  

Kisakeskus
Ett aktivitetscenter som lämpar sig väl för lägerskolor eller team building-helger. I Kisakeskus finns allt från paddling till klätterväggar, sovplatser samt matsal.

Golf
Det finns två fina och välskötta golfbanor i Pojo; Nordcenter och Bruksgolf.

Frisbeegolf
I Gumnäs Frisbeegolf finns två banor: 18 kastleder och Gumnäs Mini 6 leder.

Vill du veta mer?

Pojo byaråds webbplats

Artikelfoto: Marica Mannström