Stadsdelar & byar

Raseborgs stad grundades år 2009 när Ekenäs, Karis och Pojo förenade sina krafter. Staden har fått sitt namn från medeltida Raseborgs slott, som första gången finns dokumenterad år 1378. Dagens Raseborg är den mest vidsträckta staden i landskapet Nyland och till staden hör förutom Ekenäs, Karis och Pojo även Billnäs, Fiskars, Svartå, Snappertuna, Bromarv och Tenala. Raseborg är en tvåspråkig stad med ca. 28 000 invånare, varav ca 65 % har svenska som modersmål och ca 31 % finska som modersmål. I och med att svenskan är majoritetsspråk är bland annat stadens vägskyltar enligt språklagen tryckta på två språk – det svenska namnet kommer först, det finska efter det.