Billnäs bruk

Billnäs händelserika historia sträcker sig nästan 400 år bakåt i tiden. Det tidigare så framgångsrika järnbruket har fått ge plats för modernare industri och här har i stället uppstått en idyllisk by som är populär bland turister. Det förgångna är ännu starkt närvarande i Billnäs: de äldsta bostads- och uthusen i byn härstammar från 1700-talet och den gamla hantverkstraditionen lever fortfarande kvar. Invånarna och turisterna betjänas av företagare från många olika branscher.

Billnäs bruk erbjuder inspirerande omgivning för såväl möten, olika evenemang som enastående fester. Byggnadsapoteket har specialiserat sig på traditionella byggnadsmaterial och metoder. I RatiaShop kan du handla Ristomatti Ratia produkter. Utbudet består b.la. av kläder, accessoarer och inredning. Förutom uppköpsmöjligheter så finns det i Billnäs dessutom bl.a. restaurang- och caféverksamhet och inkvarteringsmöjlighet i Bed & Breakfast Billnäs Eden.

Billnäs har en aktiv byaförening som ordnar evenemang året om. Billnäs Antikdagar i juli lockar årligen tusentals besökare från hela Finland till den charmiga bruksmiljön. Jultid lönar det sig att besöka evenemanget Jul i bruket, då ordnas det olika jippon och marknader runt om i byn.

Carl Billsten – Finlands första brukspatron

Carl Billsten (1605-1673) från Stockholm grundade Billnäs järnbruk invid Svartåns vattenfall i Billnäs år 1641. Han lät uppföra en masugn och två stångjärnshammare i bruket. Energi till hammarna fick man från forsen, som hade ett fall på hela sex meter och kol brändes i de närbelägna skogarna. Det tillverkades stångjärn i Billnäs ända fram till år 1904.
På 1700-talet övergick bruket i den svenska släkten Hisingers ägo. Hisingers försökte förbättra bruksarbetarnas ställning och erbjöd folkskoleutbildning i Billnäs, bland de första i Finland. Dessutom grundades ett bryggeri i bruket och man byggde växthus där det odlades utländska växter som apelsiner och vindruvor.
Under Hisingers tid förnyades produktionen och gjordes också mångsidigare. I Billnäs grundades en fabrik som tillverkade olika redskap, som spadar, hammare och yxor. Den traditionella stångjärnssmedjan fungerade ändå vid sidan av den andra produktionen. I slutet av 1800-talet byggdes det nästan varje år en ny verkstad, bl.a. finsmedjan, sågen och snickeriet där man senare tillverkade de berömda Billnäs kontorsmöblerna.

Under Fiskarsbolagets tid

Det började bli gammalmodigt med brukspatrons-bruk och i början av 1900-talet bildades Billnäs Bruks Aktiebolag. Släkten Hisinger behöll aktiemajoriteten i bolaget ända fram till år 1920 då majoriteten övergick till nuvarande Fiskars Abp och Billnäs blev ett dotterbolag. Fabrikerna övergick delvis i Fiskars ägo år 1957 och införlivades slutligen helt med Fiskars år 1970. Då upphörde också tillverkningen av kontorsmöbler.
Industriverksamheten lever ännu i Billnäs, där tillverkas Fiskars världsberömda orangefärgade saxar. Det forna järnbrukets gamla produktionsbyggnader övergick år 2008 i Olli Muurainens ägo.