Fiskars Bruk

Fiskars Bruk grundades redan på 1600-talet och är idag känt som ett centrum för inhemsk design och konst. Högklassiga mötes-, inkvarterings- och restaurangtjänster samt olika workshops, evenemang och butiker erbjuder besökarna något att se och göra under alla årstider.

När man kommer till Fiskars passerar man först en gammal träbyggnad, föreningshuset Lokalen och sedan Fiskars Wärdshus (hotell och restaurang), därefter öppnar sig bruksgatan rakt framför. Den kantas av historiska byggnader från järnproduktionens tid, Magasinet, Gamla kvarnen, KopparsmedjanHotel Torby och Glashyttan.

Högt uppe invid bruksgatan syns klocktornet med det gamla Könni-urverket som har mätt tiden i många hundra år. I närheten av klocktornet finns caféer och butiker. Verkstäder och affärer finns det också vid Verkstadsgården och Åkerraden, som kantas av röda hus.

Fiskarsin Ruukki kesällä, kuva Johan Ljungqvist

Fiskars Bruks turistinformation betjänar er under sommaren i en röd liderbyggnad på torget ti-sö kl. 10-17 . Adressen är Åkerraden 6. Ni kan nå oss per telefon och epost varje dag, +358 (0) 20 439 2099, fiskarsvillage@fiskars.com.
Under höstsäsongen från 1.9, finns vi tisdag-söndag kl. 11-17 på adressen Fiskarsvägen 360, 10470 Fiskars (Kasernen 1852). Per telefon och epost må-fre kl. 10-16, +358 (0) 20 439 2099, fiskarsvillage@fiskars.com
fiskarsvillage.fi
De flesta av butikerna och tjänsterna i Fiskars är öppna dagligen under sommarperioden. På hösten är många öppna onsdag-söndag. Se aktuella öppethållningstider: Butiker och tjänster

Finlands äldsta företag, vid tiden för grundandet

Fiskars järnbruk grundades år 1649 då Peter Thorwöste fick rätt att bygga en masugn och stångjärnshammare vid Fiskarsån. Det var vattenkraften som höll byn levande och här byggdes så småningom smedjor och andra verkstäder som i dag har förvandlats till ateljéer och studior för olika konstnärer. Av stångjärnet gjordes bl.a. spik, tråd, knivar, hackor och järnbeslagna hjul. Dessutom tillverkades också gjutgods som grytor och stekpannor i Fiskars.
Längs åren har bruket flera gånger fått nya ägare. I Synnerhet på 1700-talet ägdes Fiskars av flera olika affärsmän såsom John Montgomery, Rober Finlay och John Jennings. Finlays era slutade efter ett tjugotal år med konkurs och bruket förvärvades sedan av B. M. Björkman från Stockholm. Han son flyttade till Fiskars, men sonens vidlyftiga livsstil ledde till att bruket år 1822 såldes till Johan von Julin.

Fiskars Bruks blomstringstid

Med Julins ledarskap inleddes ett viktigt skede i brukets historia. Han utvecklade både Fiskars industriverksamhet och dessutom lantbruket och skogsskötseln. Julin var en framstegsvänlig man. På hans initiativ grundades i Fiskars bl.a. Finlands första finsmedja och mekaniska verkstad. Fiskars Bruk var också en föregångare inom hälsovård och utbildning. Föreningslivet var livligt och erbjöd bruksborna en mångsidig fritidsverksamhet inom bl.a. idrott och musik. Det grundades också en egen frivillig brandkår.

Efter Julins död på 1850-talet leddes bruket av en förmyndarstyrelse. Fiskars Aktiebolag grundades år 1883. Genom bolagiseringen blev bruket en del av en större helhet, vilket också påverkade utvecklingen. Idag är Fiskarskoncernen ett mångsidigt internationellt bolag som är känt för sina huvudvarumärken Fiskars, Iittala och Gerber och deras produkter för hem, trädgård och uteliv.