Minnesmärken & skulpturer

Raseborgs rika och mångsidiga historia återspeglas i antalet monument och skulpturer över hela staden. Många kan lätt hittas i parker eller vid gator i stadsdelar och byar, medan andra är gömda eller igenvuxna, till exempel vid historiska platser.

Vitsippan

Vitsippan skapades 1985 och symboliserar Ekenäs.

Läs mera

Mannerheims minnessten

Minnessten rest där Mannerheim mottog trupper som återintagit Hangö 1941.

Läs mera

Marmorfontänen

Denna springbrunn av marmor är gjord av Matti Haupt på 1950-talet.

Läs mera

Sjöfararnas monument

Restes 1938 för de västnylänningar som i krig eller fred blivit havets offer.

Läs mera

Pansarstenen

Minnesmärket av pansarhinderstenar till minne av striderna på Hangö fronten 1941.

Läs mera

Röda fångars minnesmärke

Här vilar ca 3 000 röda som 1918 dog av hunger och nöd i fånglägret.

Läs mera

Ramunder stenen

Fridlyst jätte-flyttblock på Åsen, ett kuriöst minne från istiden.

Läs mera

Hjältegravar

Till minnet av dem som har fallit för Finlands frihet.

Läs mera

Mannerheimriddarna Hans Wind och Tor Lindblad

Till minne av mannerheimriddarna Hans Wind och Tor Lindblad i Våghusparken.

Läs mera

Hjältegravsmonumentet Nytt Liv

En staty i brons rest till minne av de stupade under krigsåren 1939-1944.

Läs mera

Ekenäs Seminariums Minnessten

Skolan grundades av Uno Cygnaeus år 1871. Den var verksam mellan 1871 och 1974.

Läs mera

The Finnish Untuned Bell

Vinnarbidraget i en tävling för att förverkliga ett konstverk till Helene Schjerfbecks minne.

Läs mera

Thorvald Strömberg minnesmärke

Paddlaren Thorvald Strömberg är Raseborgs enda olympiska guldmedaljör.

Läs mera

Gamla Brandtornet i Ekenäs

Uppfördes av arkitekt Constantin Kiseleff 1875. Fungerade som häkte till 1898.

Läs mera

Frihetsbrunnen

Till minne av storstrejken 1905. Ekenäsborna demonstrerade mot den ryska kejsarens envälde.

Läs mera

Sigfrid Aronus Forsius minnessten

Aronus var Finlands första vetenskapsman och kyrkoherde i Ekenäs.

Läs mera

Minnesmärket i Vitsand

Minnesplackett från slaget den 20.5.1854.

Läs mera

Landsbromonumentet

I slaget vid Landsbro 1713 stred en svensk trupp mot Peter den store och 13 800 ryssar.

Läs mera

Gustav Vasa minnessten

Sveriges kung Gustav Vasa grundade Ekenäs år 1546. Stenen restes år 1946.

Läs mera

Boject och Bystander

Tvillingskulpturer av den lettiska konstnären Ugis Traumanis.

Läs mera

Mamsellerna Brave

Restes vid Snappertuna skolas 100-årsjubileum 1978 i tacksamhet för mamsellerna brave.

Läs mera

Dagmarkällan

Minnessten från då kejsar Alexander III och prinsessan Dagmar besökte platsen.

Läs mera

Emma Engdahls barndomshem

Operasångerskan Emma Engdahls (1852-1930) barndomshem.

Läs mera

Eurydike

Statyn är gjord av bildhuggaren Gunnar Elfgren år 1952.

Läs mera

Gustaf John Ramstedts minnesmärke

Ramstedt var en finländsk vetenskapsman, forskare och diplomat född i Ekenäs.

Läs mera

Måsarna

Restes år 1963 till minne av Ekenäs svenska vänort Ystads hjälp under krigsåren 1939-1944.

Läs mera

Helene Schjerfbeck minnesmärke

Minnesmärke i parken vid hörnet av Långgatan och Gustav Wasas gata.

Läs mera

Henrik Otto Donner minnesmärke

Minnesmärket Blue Jazz Glyph är tillägnat tonsättaren Henrik Otto Donner (1939-2013).

Läs mera

Hope

En vattenskulptur med rinnande vatten för eftertanke, beröring och njutning.

Läs mera

John Österholm

Skolrådet John Österholm var Ekenäsbo, riksdagsman, politiker och journalist.

Läs mera

Minnesmärke för stupade tyska soldater

Grav för de fyra tyska soldater som stupade 5-6.4.1918 vid striderna i Svedja i Karis.

Läs mera

Grekisk-Katolska begravningsplatsen

Området användes som grekisk-katolsk begravningsplats åren 1841-1918.

Läs mera

Guldsmedsmästare Henrik Wigström

Wigström var ledande guldsmedsmästare hos Fabergé i St. Petersburg.

Läs mera

Helene Schjerfbecks hemgård

Minnesplattan minner huset där Schjerfbeck bott. Huset är numera rivet.

Läs mera

Wegelius minnessten

Wegelius var huvuddirigent på den första finlandssvenska sång- och musikfesten.

Läs mera