Bruksrutten

Under Bruksrutten, som startar och slutar vid Karis resecenter, kan man bekanta sig med en viktig del av Finlands industriella historia. Beroende på ruttval går färden förbi 5 eller 6 (beroende på vägval) historiskt viktiga bruksmiljöer.

Så gott som direkt efter start kommer man in på den nybyggda friluftsleden Banvallen som går via Billnäs, Åminnefors och Pojo till Fiskars. Efter 4 km kommer ruttens första bruk, Billnäs bruk. Bruket består av många byggnader på båda sidorna av Svartån och speciellt de gamla rödmyllade arbetarbostäderna på åns norra sida är värda att beskåda.

Färden fortsätter längs Banvallen, nu på grus, via Åminnefors bruk (8 km) till den gamla bruksorten Fiskars (14 km). Idag är Fiskars känt som ett centrum för inhemsk design och konst.

Rutten går vidare längs den asfalterade men mycket kuperade väg 104 till Antskog bruk (20 km). Från Antskog går färden vidare längs väg 102 och efter Lönnhammarträsket svänger man till höger (23 km) och tar sig an ruttens enda längre grusvägsavsnitt på sammanlagt 5 km längs Lönnhammarvägen och Kuusiantie. Efter ca 10 km längs väg 186 kommer Svartå bruksområde (38 km) med Svartå bruk, som anses vara Finlands första järnbruk, och den mycket välbevarade karaktärsbyggnaden, Svartå slott

Man trampar vidare en bit längs väg 186 och kommer till väg 25 (43 km). Här kan man välja att följa 25:an  till Karis och ruttens slutpunkt (rutten blir då 57 km) eller fortsätta vidare söderut längs väg 186, svänga in på Kungsvägen (56 km) och efter en färd som går både upp och ner och höger och vänster når man Kungvägens pärla, Fagervik bruk (64 km). Därefter går färden längs Kungsvägen och slutligen väg 1103 till Karis. Med detta vägval blir rutten 79 km lång.

Öppna rutten i Ride with GPS för navigering eller ladda ner gpx-fil 57 km, 5 bruk / 79 km, 6 bruk för navigering.

Gå till karta i Google Maps: