Svartå

Svartå är den ort som ligger längst åt öster i Raseborg. Här har funnits bosättning sedan stenåldern och det första järnbruket i Finland grundades i Svartå år 1561 efter ett initiativ av kung Gustav Vasa. År 1929 införlivades Svartå med Karis kommun. Till Svartå bruk hör Svartå Slott som är stadens största turistattraktion.

Svartå har i dagsläget 1350 invånare och är en del av storkommunen Raseborg. Du hittar daghem, en lågstadieskola, ett bibliotek samt rådgivning i Svartå. Svartå Slott erbjuder både övernattning och högklassig mat i sin restaurang. 

Sevärdheter i Svartå

Svartå Bruk

Svartå Bruk grundades på 1500-talet på grund av de energigivande forsarna i området. När familjen Linder tog över området på 1700-talet fick bruket sin blomstringstid.  Järnbruket lades ner 1901. Då ersattes bruket av träsliperi.

Svartå Slott

Herrgården byggdes under åren 1783-1792 av Magnus Linder II. Byggnaden är Finlands största icke kyrkliga träbyggnad. Svartå Slotts glansperiod inföll under Hjalmar Linders tid i början av 1900-talet. Han ägde bl.a. 64 000 ha mark och köpte en av Finlands första bilar år 1902. Jean Sibelius och Louis Sparre kan nämnas bland de som gästat Hjalmar Linder på Svartå Slott. Idag fungerar slottets huvudbyggnad som museum, med historisk och vacker inredning.

Korpudden

Ett värdefullt bergsområde som karaktäriseras av stora höjdskillnader. Vacker natur och magisk utsikt över Lojo sjö.