Svartå

Svartå är den ort som ligger längst åt öster i Raseborg. Här har funnits bosättning sedan stenåldern och det första järnbruket i Finland grundades i Svartå år 1561 efter ett initiativ av kung Gustav Vasa. År 1929 införlivades Svartå med Karis kommun. Till Svartå bruk hör Svartå Slott som är stadens största turistattraktion.

Svartå har i dagsläget 1350 invånare och är en del av storkommunen Raseborg. Du hittar daghem, en lågstadieskola, ett bibliotek samt rådgivning i Svartå. Svartå Slott erbjuder både övernattning och högklassig mat i sin restaurang Slottskrogen. 

Sevärdheter i Svartå

Svartå Bruk

Svartå Bruk grundades på 1500-talet på grund av de energigivande forsarna i området. Bruket anses vara Finlands ett av Finlands första järnbruk. När familjen Linder tog över området på 1700-talet fick bruket sin blomstringstid.  Järnbruket lades ner 1901. Då ersattes bruket av träsliperi.

Svartå Slott

Herrgården byggdes under åren 1783-1792 av Magnus Linder II. Byggnaden är Finlands största icke kyrkliga träbyggnad. Herrgården representerar stilmässigt övergången från rokoko till nyklassicism, medan den fasta inredningen är helt i gustaviansk stil. Svartå Slotts glansperiod inföll under Hjalmar Linders tid i början av 1900-talet. Han ägde bl.a. 64 000 ha mark och köpte en av Finlands första bilar år 1902. Jean Sibelius och Louis Sparre kan nämnas bland de som gästat Hjalmar Linder på Svartå Slott.
Han var också känd för sin omsorg om arbetarnas rättigheter och skötte väl om brukets anställda. Han måste till slut fly från Finland efter att offentligt tagit ställning till händelserna kring inbördeskriget.

Idag fungerar slottets huvudbyggnad som museum, med historisk och vacker inredning.

Bekanta dig här med Svartå Slotts nätbutik

Korpudden

Korpudden är ett värdefullt bergsområde som karaktäriseras av stora höjdskillnader. Området finns invid vackra Lojo sjö och dess natur är väldigt mångfaldig: här finns både kärr och hassellundar. På området finns en ca 1 km lång vandringsled där det i början och ungefär halvvägs finns rastplatser. Stigen går på vissa ställen genom en aning svårframkomlig terräng.