Mannerheimriddarna Hans Wind och Tor Lindblad

Till minne av mannerheimriddarna Hans Wind och Tor Lindblad i Våghusparken.

Minnesmärkena över dubble Mannerheimriddaren Hans Wind och Mannerheimriddaren Tor Lindblad restes i Våghusparken den 4.6.2001 på marskalk Mannerheims födelsedag. Minnesplattan över Hans Wind är fastsatt på det gula huset vid Fisktorget och minnesplattan över Tor Lindblad finns på huset vid Södra Strandgatan 12.

Belägna vid Södra Strandgatan 12, Ekenäs.