Hope

En vattenskulptur med rinnande vatten för eftertanke, beröring och njutning.

Konstverket Hope, gjort av Stuart Wrede, är en vattenskulptur med rinnande vatten till eftertanke, beröring och njutning. Hope består av ett 3 m högt T-kors i svartmålat stål. Från de tvärgående korsramarna regnar vatten ner i en cirkelformad bassäng. Kvällstid är konsverket belyst. Skulpturen står invid Ekenäs kyrka sedan 29.5.2009.

Beläget vid Stora Kyrkogatan 18, Ekenäs.