Helene Schjerfbecks hemgård

Minnesplattan minner huset där Schjerfbeck bott. Huset är numera rivet.

Endast en minnesplatta minner om denna aktningsvärda invånare – huset är sedan längre rivet och ersatt med moderna flervåningshus. Schjerfbeck bodde även på en annan plats i Ekenäs, nämligen vid Fisktorget på Bastugatan, i ett gult hus med bruna knutar som fortfarande står kvar. I det huset verkade också Västra Nylands Tryckeri vid grundandet.

Belägen på Raseborgsvägen 2 i Ekenäs.