SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

Raaseporin kaupunki pyrkii takaamaan visitraasepori.com -verkkosivun saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 ja Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee visitraasepori.com -sivustoa.

Raaseporin kaupungin matkailupalveluiden verkkosivut visitraasepori.com julkaistiin 19.2.2019 ja niitä kehitetään jatkuvasti.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

a. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen.

Monesta sivustolla olevista kuvista puuttuvat alt-tekstit.

Teksteistä ja kuvista jotka haetaan eventz.today-sivuilta puuttuu alt-tekstit.

Hakupalvelusta ja nuolesta puuttuu etiketit.

Osa sivun elementeistä ei täytä kontrastivaatimusta.  

Sivun virheitä korjataan ja ovat valmiina viimeistään 31.12.2019.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 16.9.2019

Tämän selosteen tiedot perustuvat itsearvioon. Wave-työkalua käytettiin sivuston teknisen rakenteen analysoimiseen (http://wave.webaim.org).

Selostetta tarkistettiin viimeksi 20.9.2019.

Palaute ja yhteystiedot

Raaseporin kaupungin tilapäinen saavuttettavuustyöryhmä vastaa saavutettuusasioiden käsittelystä, valvonnasta ja kehittämisestä. Saavutetavuusseloste tarkastetaan kerran vuodessa.

Saavutettavuutta koskevia kyselyitä, puutteita ja kehitysehdotuksia voi lähettää osoitteeseen raasepori@raasepori.fi tai ottamalla yhteyttä kaupungin tiedottajaan puh 019 289 2112.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (EUVL L 327, 2.12.2016, s. 1).

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1523, annettu 11 päivänä lokakuuta 2018, saavutettavuusselosteen mallista julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 mukaisesti (EUVL L 256, 12.10.2018, s. 103).