Hankkeet

Arc Gate – Innovative Service Points for Maritime Tourists

EU-projektet Arc Gate har beviljats finansiering från EU:s Central Baltics Interreg-program. Projektet beviljades totalt 1 109 782,40 € och projektet ska öka servicenivån på sammanlagt 14 småhamnar i Finland och Sverige, varav tre stycken i Raseborgs skärgård.

Raseborgs stad ansvarar för utvecklandet av s.k. Flexibla Service Moduler (FSM) som skall stöda besökarna och användarna i hamnarna. Modulerna fungerar som cykelstationer där man kan ställa sin cykel, pumpa luft i däcken, ladda sina mobila apparater och få information om transporttidtabelle och sevärdheter på området via en interaktiv digital screen. Elcyklister kan ladda sina cyklar med solenergi.

Raseborg har som målsättning i projektet att utveckla Flexibla Service Moduler till tre hamnar i området: Ekenäs Gästhamn, Predium och Sommaröstrand.

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Central Baltic-programmet som administreras av Egentliga Finlands förbund. Vår samarbetspart Region Stockholm fungerar som projektledare. Raseborgs stad genomför projektet i samarbete med Region Stockholm, Pargas stad och Kimitoöns kommun.

Projekttid: 1.5.2020-31.12.2022
Totalbudget: Cirka 1,1 miljoner euro
Finansiär: Central Baltic
Kontaktperson i Raseborg: Ville Vuorelma, ville.vuorelma@raseborg.fi, 040 487 6913