Kulturvallen

Billnäs bruks friluftsled Kulturvallen introducerar resenären för både vackra landskap och områdets historia och kultur. Rutten går från Pumpviken i Karis till centrum av Billnäs Bruk. Längs med Kulturvallen finns nio informationsskyltar placerade.

Kulturvallen är en 2 km lång cykel- och vandringsrutt vars tanke är att föra Billnäs bruks historia närmare både lokalbefolkning och turister. Rutten startar vid Pumpviken i Karis och slutar i centrum av Billnäs Bruk. Billnäs historia sträcker sig 400 år tillbaka i tiden. Under åren har bruket producerat allt från smidesjärn till möbler och exotisk frukt, och spåren av en levande industriell historia är fortfarande tydligt synliga i landskapet av röda tegelhus.

Höjdpunkten av rutten är den flytande bron över Svartån som är byggd över fisketrappan. Från brons utsiktsplatå kan man beundra vyn över bruksomårdet i all sin prakt och om man har tur kanske man får syn på en fisk som tar sig upp för fisketrappan under flyttsäsongen!

På bron finns informationsskyltar som berättar om arbetet som gjorts för att återställa Flodpärlmusslans bestånd i Svartån samt för att förbättra vandringsfiskståndets levandshörhållanden. Informationen på de nio informationsskyltarna har sammanställts av historikerna Kim Björklund och Aapo Roselius.

Friluftsleden passar utmärkt för både cyklister och vandrare. Om man är sugen på en lite längre rutt går Kulturvallen enkelt att kombinera med Bruksrutten som sträcker sig enda till Fiskars. Längs rutten finns flera pausplatser med bänkar och bord.