Yhteistyö­kumppaneille

Raaseporin kaupungin matkailupalvelut on Raaseporin virallinen matkailusta vastaava taho. Tehtävänämme on markkinoida ja kehittää Raaseporia matkailukaupunkina sekä tuottaa neuvontapalveluja. Käytämme markkinointinimeä Visit Raasepori / Visit Raseborg.

Raaseporin kaupungin matkailupalvelut on Raaseporin virallinen matkailusta vastaava taho. Tehtävänämme on markkinoida ja kehittää Raaseporia matkailukaupunkina sekä tuottaa neuvontapalveluja. Käytämme markkinointinimeä Visit Raasepori / Visit Raseborg.

Tule mukaan kehittämään ja markkinoimaan Raaseporia

Raaseporin kaupungin matkailupalvelut toteuttaa erilaisia markkinointitoimenpiteitä oman markkinointisuunnitelmansa mukaisesti. Markkinointitoimenpiteisiimme kuuluu aktiviinen viestintä sosiaalisessa mediassa, erityyppiset kampanjat, mediayhteistyö sekä messuille ja muihin markkinointitilaisuuksiin osallistuminen. Paikalliset yrittäjät voivat mahdollisuuksien mukaan osallistua kaikkiin markkinointitoimenpiteisiimme sekä ehdottaa sopivia yhteistyössä toteutettavia kampanjoita.

Omia markkinointikanaviamme, joihin alueen matkailutoimijat pääsevät ilmaiseksi mukaan ovat:

visitraasepori.com –sivusto


Facebook– ja Instagram –päivitykset


Sisältömarkkinointi & tapahtumakalenteri


Raaseporiin suuntautuvan matkailun kasvua pyrimme johdonmukaisen matkailumarkkinoinnin lisäksi edesauttaa näin: