22.11.2023 / Pia Ewalds

Visit Raasepori on osana We Speak Gay-yhteisöä yrityskumppaneina. Viestimällä sateenkaariystävällisyydestä lisäämme sateenkaari-ihmisten turvallisuuden tunnetta ja osallisuutta. Haluamme että jokainen voi tulla Raaseporiin sellaisena kuin on.

Tänä päivänä yritykset, yhteisöt ja tapahtumat viestivät vastuullisuudesta, mutta vastuullisuusviestintä keskittyy hyvin usein ympäristövastuullisuuteen. Teot ja viestintä, jolla edistetään moninaisuutta ja inklusiivisuutta ja luodaan turvallisempia tiloja ja tapahtumia, ovat sosiaalisen vastuun kantamista.

Tämän vuoksi Visit Raasepori on osana We Speak Gay-yhteisöä yrityskumppaneina. We Speak Gay-yhteisön perustaja, sateenkaarimatkailun ja -viestinnän asiantuntija, Hannu Medina perehdytti meidät äskettäin aiheeseen. Sateenkaari-ihmisillä viitataan seksuaali- ja sukupuoli-vähemmistöihin, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen.

Viestimällä sateenkaariystävällisyydestä lisäämme sateenkaari-inklusiivisuutta ja sateenkaari-ihmisten turvallisuuden tunnetta ja osallisuutta. Tämä on hyvä nostaa esille konkreettisena tekona osana sosiaalisen vastuun viestintää. Kyseessä on globaalisti vainottu ja marginaalissa elävä kohderyhmä, jolta puuttuvat ihmisoikeudet suurimmassa osassa maailman maita ja myös Suomessa on vielä tehtävää olosuhteiden parantamiseksi.

Miksi We Speak Gay?

Joka kolmannessa maailman maassa homoseksuaalisuus on edelleen kriminalisoitu ja suurimmassa osassa maailman maita se ei ole sosiaalisesti hyväksyttyä. Tasa-arvo-arvoinen avioliittolaki on voimassa vain reilussa 30 maassa ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet toteutuvat vielä harvemmassa maassa. 92% suomalaisista sateenkaari-ihmisistä kokee, että ei voi olla täysin oma itsensä työelämässä (EUn perusoikeusvirasto 2019) Kaikki tämä vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja aiheuttaa sen, että sateenkaari-ihmiset joutuvat pohtimaan homofobiaa ja transfobiaa: sitä miten ihmiset yrityksessä tai matkakohteessa suhtautuvat heihin.

Sateenkaariviestinnän avulla voidaan lisätä sateenkaarimatkailijoiden turvallisuuden tunnetta ja vähentää matkailu/vähemmistöstressiä ja siten tehdä kohteesta houkuttelevampi sateenkaarimatkailijoille.

Matkakohde tai yritys viestii selkeästi ja näkyvästi sanoin, kuvin ja/tai symbolein, että sateenkaarimatkailijat ovat turvallisesti tervetulleita destinaatioon, yritykseen, tapahtumaan. Sateenkaarimatkailija tekee päätöksensä tämän viestinnän tai tiedon perusteella.

Sateenkaarimatkailijat matkustavat keskimääräistä enemmän, matkustavat ympärivuotisesti ja kuluttavat kohteessa keskimääräistä enemmän rahaa. Syynä ovat keskimääräistä korkeampi koulutus- ja tulotaso sekä se, että matkustaa, jotta voi olla oma itsensä jossain muualla.

We Speak Gay-viestintä on myös arvoviestintää, jonka yhteydessä voidaan tuoda esille yrityksen tai alueen arvomaailmaa ja puhua sitoutumisesta tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen viestintään ja yrityskulttuuriin. Voidaan tehdä sekä yrityksen sisäistä viestintää että myös sidosryhmille kuten toimittajat, media ja asiakkaat. Vastuu tasa-arvosta ja sukupuolten yhdenvertaisuudesta sekä niiden toteutumisesta kuuluu kaikille, myös matkailussa. Haluamme että jokainen voi tulla Raaseporiin sellaisena kuin on.

Artikkeli on Visit Hangon tekemästä yhteisestä lehdistötiedotteesta.