We Speak Gay

Som företagarpartner i We Speak Gay-gemenskapen vill Visit Raseborg bära socialt ansvar och främja trygghetskänslan för regnbågsturister i Raseborg. Alla ska känna sig trygga och välkomna på vår destination.

Idag kommunicerar företag, samhället och evenemang om hållbarhet, men kommunikationens fokus ligger oftast enbart på miljöansvaret. Åtgärder och kommunikation som främjar diversitet och inklusivitet skapar säkrare utrymmen och evenemang. Detta bidrar i sin tur till att man bär socialt ansvar.

Därför är Visit Raseborg en del av We Speak Gay-gemenskapen som företagarpartner. Grundaren av We Speak Gay-gemenskapen, regnbågsturisms och -kommunikationsexperten, Hannu Medina ordnade nyligen en introduktion till ämnet. Begreppet regnbågsmänniskor hänvisar till sexuella samt könsminoriteter och mångfalden av sexualitet och kön.

Genom att kommunicera på ett regnbågsvänligt sätt ökar vi känslan av säkerhet och inklusivitet hos regnbågsmänniskor. Det lönar sig att lyfta fram detta som en konkret handling av socialt ansvar. Medlemmar av regnbågsgemenskapen är en globalt förföljd och marginaliserad målgrupp som i de flesta länder saknar mänskliga rättigheter. I Finland behöver vi fortfarande arbeta på att förbättra förhållandena i Finland.

Varför We Speak Gay?

I de flesta länder är homosexualitet inte socialt accepterat och i vart tredje land är det t.o.m. kriminaliserat. Äktenskapslagar med betoning på jämställdhet är bara giltiga i ett trettiotal länder och könsminoriteternas rättigheter ses i ännu färre länder. 92 % av finska regnbågsmänniskor känner att de inte kan vara sig själva i arbetslivet (EU:s byrå för grundläggande rättigheter 2019). Detta är en bidragande faktor till att regnbågsmänniskor måste tänka på homofobi och transfobi: hur människor i företaget eller på destinationen behandlar dem.

Regnbågskommunikation kan öka regnbågsturisters känsla av trygghet samt minska minoritetsstress och göra destinationen mer attraktiv för regnbågsturister.

Resmålet eller företaget kommunicerar tydligt och synligt med ord, bilder och/eller symboler om att regnbågsturister är välkomna till resmålet, företaget eller evenemanget. Regnbågsresenären fattar sitt beslut baserat på denna kommunikation eller information.

Regnbågsturister reser mer än genomsnittet. De reser året runt och spenderar mer pengar på destinationen än genomsnittet. Orsaken är en högre utbildnings- och inkomstnivå än genomsnittet, samt att hen reser bort för att kunna vara sig själv.

Med hjälp av We Speak Gay lyfts även företagets eller destinationens värden. Samtidigt visar man engagemang för jämlik och jämställd kommunikation samt företagskultur. Kommunikation kan ske både inom företaget och även för intressenter som journalister, media och kunder. Ansvaret för jämlikhet och jämställdhet mellan könen och deras förverkligande angår alla, även inom turismen. Vi vill att alla ska kunna vara sig själva då de kommer till Raseborg.

Artikeln är Vistit Hangös och Visit Raseborgs gemensamma pressrelease.