Minnesmärket i Vitsand

Under Krimkriget utkämpades 20.5.1854 vid denna plats en eldstrid mellan två engelska krigsfartyg och ett ryskt-finländskt batteri. Denna befästning för sex kanoner, den sk. Vitsands-skansen uppfördes först följande år.

Plackettet avtäcktes 19.5.2004 under 150 år högtidlighet vid Vitsand.

Kontakt

Leksvallvägen
10660 Ekenäs
Loading map...