Eurydike

Eurydike-statyn ligger vid Karis gamla stadshus sedan 1960- talet. Den är gjord av bildhuggaren Gunnar Elfgren år 1952. Tack vare Karis företagares och privatpersoners talkoanda, har Eurydike rustats upp och fyllts med nytt vatten i maj 2018. Före det var den några år utan vatten, på grund av läckage i springbrunnen. 

Kontakt

Torggatan 8
10300 Karis
Loading map...