Från adressen: To:

 

När du är på väg till oss är det viktigt att veta att det inte finns en tåg- eller busstation som heter Raseborg. Om du söker tidtabeller på olika webbtjänster eller vill hitta fram med navigator ska du till exempel skriva in Karis, Ekenäs eller Fiskars som destination. Vissa navigatorer kanske föredrar de finska namnen Karjaa och Tammisaari.

 

Tidtabeller & rutter:

Tåg-, och bussförbindelser i hela landet samt lokaltrafikförbindelser i ett flertal städer: https://opas.matka.fi/

Tågtidtabeller

Busstidtabeller: https://matkahuolto.fi/sv/

Färjtrafik till Skåldö: http://www.finferries.fi/sv/farjetrafik/farjplatserna-och-tidtabellerna/skaldo.html

 

Helsingfors- Karis

Tåg: Från Helsingfors järnvägsstation. Ta tåget mot Åbo, stig av i Karis ca 55 minuter efter avgång.

Buss: Helsingfors- Karis. Ta bussen mot Ekenäs, Raseborg eller Hangö. Stig av i Karis. Resetid ca 1,15-2h.

Bil: Kör västerut längs med väg 51 ca 74km. Sväng sedan till höger på väg 25, riktning Hangö, och du ankommer till Karis centrum efter ca 3km.
Restid: ca 1 timme
Avstånd: 76.4km

Helsingfors- Fiskars

Tåg och buss: Till Karis från Helsingfors järnvägsstation, restid 55min. Från Karis järnvägsstation buss till Fiskars, restid ca 20min. Alternativt även buss från Helsingfors och sedan byte av buss i Karis.

Bil: Kör västerut längs väg 51. Efter 78km sväng till höger in på väg 25 mot Karis. Efter ca 1 km skall du vända till höger (skyltarna Karis 2 km och Pojo 12 km) och köra 400 m framåt.

Vänd till höger direkt efter bron (skylt Pojo 12km).
Kör ungefär 2 km framåt (förbi en å) och vänd till höger i korsningen (Karis till vänster och Pojo till höger).
Fortsätt framåt 9 km. Efter att du kört förbi en Shell-station på din vänstra sida, vänd i nästa korsning mot höger (skylten Karislojo 20 km och Fiskars 4 km). Kör längs denna väg och du anländer till Fiskars Bruk.
Restid: ca 1h 15min
Avstånd: 87,6km

Helsingfors- Ekenäs

Tåg: Ta tåget först till Karis. Byt sedan till lokaltåget med riktning mot Hangö (avgår från spår 1). Stig av i Ekenäs efter 12 minuter.

Tåg och buss: Ta tåget först till Karis. Sedan buss från Karis järnvägsstation till Ekenäs.

Buss: Bussförbindelse Helsingfors-Ekenäs. Ta bussen mot Ekenäs, Raseborg eller Hangö och stig av i Ekenäs. Restid ca 1,20h-2h.

Bil: Kör västerut längs med väg 51. Efter ca 74km sväng till höger på väg 25, riktning Hangö. Efter ca 16km ankommer du till Ekenäs.
Restid: ca 1h 15min
Avstånd: 92,5km

Åbo- Karis

Tåg: Från Åbo mot Helsingfors. Stig av i Karis efter ca 1 timme.

Bil: Kör längs med E18, ta sedan avfart 16 mot Muurla. Kör längs med väg 1861 och sväng sedan till vänster in på väg 186, efter ca 26km sväng till höger på väg 104 (Antskogvägen) och kör i ca 3km. Sväng sedan till vänster på Lönnhammarvägen och fortsätt längs med den i ca 14km. Sväng sedan vänster i riktning mot Karis.
Restid ca 1h 30min.
Avstånd: 118km

Åbo- Fiskars

Tåg: InterCity tåg från Åbo till Karis. Från Karis vidare med buss till Fiskars.

Bil: Ta väg 1, E18 och väg 186 mot väg 104 mot Raseborg. Kör in på Helsingfors riksväg/väg 1 och fortsätt in på väg 1/E18 ca 30km. Till slut sväng vänster till Kiskontie/väg 186, kör längs denna väg och efter cirka 15 km kommer du fram till Fiskars Bruk.
Restid ca 1h 20min
Avstånd: 110km.

Åbo- Ekenäs

Tåg: Intercity tåg från Åbo riktning Helsingfors. Stig av i Karis och byt till lokal tåg mot Hangö. Stig av i Ekenäs.

Bil: Kör längs med väg 1, följ vägen och kör vidare längs E18. Sväng till Halikko, ta första avtaget i rondellen, kör längs med Vaskiontie, Meriniitynkatu och sväng av till höger till Tehdaskatu och fortsätt sedan längs med Kirjolankatu. Kör längs med väg 52 i ca 50km, sväng sedan vänster in på Hangövägen/väg 25 och ta avfarten till Ekenäs efter broarna.
Restid ca 1h 30 min.
Avstånd: 111km

Med båt till Raseborg:

Ekenäs Gästhamn: 59°58,7' P, 23°25,7' I , http://ekenasport.fi/
Jussarö: 59°49,9'   23°34,4' , http://www.jussaro.net/
Sommaröstrand: 59°54,1'   23°24,5' , http://www.sommarostrand.fi/sv/
Predium: 59°54,5'   23°17,8' , www.premarin.fi
Bromarv: 59°59,3'   23°01,8' , https://www.bromarvhamn.fi/
Sandnäsudd: 59°56,5'   23°43,6' , http://sandisbutik.fi/ 

 

 

Tipsa en vän om detta