Bicycle Friendly Raseborg

Nu vankas det fler godsaker kring cykling i Raseborg! Vi vill välkomna alla cyklister och har därför tagit i bruk den nya Bicycle Friendly-stämpeln, och dessutom skapat tre nya temarutter i Raseborg med historisk twist.

Cykelturismen är som känt en stigande trend och det har uppmärksammats i Raseborg på flera olika sätt på sistone. Därför har Raseborg lanserat en Bicycle Friendly-stämpel, som områdets företag, organisationer och även privatpersoner kan ta i bruk för att visa till cyklisterna att de är välkomna och att de tänkt på deras behov. Konceptet är ett resultat av ett gott samarbete med Raseborgs stad, Fiskars Village och Flowriders rf. Kolla listan av företag här.

Fina cykelrutter

Dessutom har Raseborg lanserat tre tematiska cykelrutter, som utvecklats i samarbete med lokala cykelentusiaster – Bruksrutten, Slottsrutten och Frontrutten. Rutterna bjuder på spännande tidsresor i Raseborgs natursköna kulturbygd.

Frontrutten går från Ekenäs till Vitsand, som varit skådeplats under Krimkriget. Efter det rullar man vidare till fortsättningskrigets Harparskogslinje och slutligen till Frontmuseet i Lappvik, Hangö.

Slottsrutten börjar i Karis, där cyklisten först passerar den medeltida Sankta Katarina-kyrkan. Färden fortsätter till Grabbacka slott och Raseborgs slott. Kolarbyn Malmbacka i Snappertuna finns även på vägen mot Ekenäs.

Bruksrutten börjar även den i Karis, går längs Banvallen norrut och knyter ihop områdets finaste och största bruk – Billnäs, Åminne, Fiskars, Antskog, Svartå och Fagervik.

De nya rutterna finns på här på vår webbplats, och där kan du även ladda ned GPX-filer till din navigator.

Cykelutvecklingsprogram i Raseborg

Raseborg_cycling_Ahmed Alalousi 2019

Staden har utarbetat Raseborgs cykelutvecklingsprogram tillsammans med Ramboll. Programmet innefattar både cykling i vardagen som cykelturismen och stod färdigt i september 2020. Möjligheterna och förutsättningarna för utvecklingsarbetet är väldigt goda – den 200 km långa Kustrutten lanserades år 2018, Fiskars Trail Bike Center har 60 km av södra Finlands bästa terrängcykelstigar, brukslandskapsrutten Banvallen och Påminne Bike Park öppnades 2019 och Raseborgsetappen på den europeiska cykelrutten Eurovelo 10 utvecklades 2020. Här finns alltså något för alla cyklister att njuta av.

Under din vistelse i Raseborg kan du se Bicycle Friendly-stämpeln på dörrar hos caféer, restauranger och butiker och då vet du att platsen har beaktat cyklisternas behov och önskar alla cyklister välkomna! Platser som deltar i projektet hittar du här.

Bicycle Friendly-platserna har förbundit sig till att bjuda på i alla fall följande tjänster till cyklisterna:

Om du är ett företag och inte ännu tagit i bruk Bicycle Friendly-stämpeln kan du vara i kontakt med Raseborgs turismtjänster för att kunna ta ibruk den.

Ha en underbar sommar på två hjul!