Broschyr

Som pappersversion finns den informativa, inspirerande och lekfulla ”Raseborgs skattkarta” och de större rivkartorna över Ekenäs, Karis-Billnäs och Pojo-Fiskars områden.
Kartbeställningar görs via epost eller per telefon: tourist.office@raseborg.fi, tfn +358 (0)19 289 2010.

Kartor kan också hämtas från alla turistinfopunkter i Raseborg.

OBS! Broschyren nedan är från 2019. Vänligen observera att viss information kan ha ändrats sedan dess.

Svenska

Suomi

English