Riddarrutten (Slottsrutten)

Temat för denna 50 km långa cykeltur är en del av Raseborgs forntida borgar och slott, eller rättare sagt de ruiner och lämningar som finns kvar och vittnar om regionens intressanta historia.

Start- och slutpunkt för rutten, som huvudsakligen går längs asfalterade vägar, är Karis resecenter. Efter endast en dryg kilometers trampande hittar man resterna av vattenleden Grabbes kanal som anses ha förbundit Svartån med Läppträsket och därmed havet under Medeltiden. Rutten går vidare via Grabbacka slottsruiner (4 km) och ett avsnitt grusväg (7-9 km) till den historiskt viktiga Kungsvägen. 

Kungsvägen tar oss till byn Snappertuna med dess fina kyrka (12 km) och Raseborgs slottsruin (13 km) med intilliggande Slottsknektens stuga som fungerar som restaurang och café. Därefter styr man västerut och tar sig an ruttens andra och längsta grusvägsavsnitt (17-21 km), Norrbyvägen. Längs Norrbyvägen som går genom traditionellt jordbrukslandskap finns bl.a. Malmbacka stug- och kolarby (18 km) och Norrby gård (20 km).

Efter ca 28 km närmar man sig Ekenäs centrum söderifrån och följer cykelvägen längs strandlinjen. Rutten går via Barckens udde (31 km), Ekenäs kyrka (32 km), Kungsgatan (33 km) och Slottsbacken (33 km). Härefter kan man välja att cykla vidare till slutpunkten Karis resecenter eller om man anser sig ha trampat tillräckligt kan man styra till Ekenäs resecenter (järnvägsstationen) och därifrån ta rälsbussen, som går ungefär en gång i timmen, till Karis järnvägsstation som ligger granne med resecentret.

Riddarrutten är även känd som Slottsrutten.

Öppna rutten i Ride with GPS och ladda ner gpx-fil för navigering.

Gå till karta i Google Maps.