Helsingfors – Raseborg

Cykla ca 115 km från centrala Helsingfors till Ekenäs utan att använda livligt trafikerade vägar? Omöjligt tänker de flesta, fullt möjligt och fantastiskt roligt säger vi. Häng med!

Rutten startar på Medborgartorget i Helsingfors centrum och följer cykelleden Baana mot Västra hamnen. Rutten går vidare längs cykelväg över Drumsö och fortsätter därefter på cykelleder turvis på norra och södra sidan om Västerleden ända till Stensvik. Från Stensvik (21 km) trampar man vidare på den nybyggda cykelleden på södra sidan om motorvägen. Vid Jorvas före Kyrkslätt går cykelleden ihop med Gamla Kustvägen (cykelväg på norra sidan) som följs till Kyrkslätt. 

Från Kyrkslätt centrum följer man Överbyvägen som efter några kilometer byter namn till Östra Kungsvägen. Just före Pikkala svänger man av till höger och tar sig via Västra Kungsbron (42 km) över Pikkala å. Samtidigt byter vägen namn till Västra Kungsvägen men övergår snart till Degerbyvägen. I Degerby kan man besöka t.ex. Degerby Igor museum (52 km) och/eller ta en paus på Degerby Deli.

Färden går vidare längs mindre asfalterade vägar norr om riksväg 51. Följande destination är Ingå där man kan besöka t.ex. Restaurang Sågen i köpcentret Strand. Från Ingå går färden längs Fagerviksvägen (ca 4 km grusväg till en början). Fagervik bruk och Fagerviks Café (81 km) erbjuder en naturlig pausplats. Rutten fortsätter längs Kungsvägen/Gamla Kustvägen mot Snappertuna med Raseborgs slottsruiner och Slottsknektens stuga (95 km) och vidare via Norrby (grusväg ca 5 km) till resans slutmål Ekenäs resecenter. Vill man undvika denna grusväg svänger man före Snappertuna in på väg 1103 (87 km) mot Karis och därefter längs riksväg 25 till Ekenäs.

Öppna rutterna i Ride with GPS och ladda gpx-fil för navigering: Via Karis.

Gå till karta i Google Maps.