Tenholan kirkko

Upea keskiaikainen harmaakivikirkko 1200-1300-luvuilta.

Tenholan kivikirkko on sisäarkkitehtuuriltaan Suomen hienoimpia keskiaikaisia kirkkoja.

Kirkko rakennettiin 1200- ja 1300 -luvuilla. Sakaristo on osa puukirkkoa, joka on todennäköisesti rakennettu jo ennen 1200 -lukua. Pohjoisseinän itäpäässä sijaitseva sakaristo on alkuperäisessä rakennusmuodossaan, eteläseinän kookas asehuone on 1700-luvun lopusta.

Saarnastuoli saatiin kirkkoon lahjoituksena leskirouva Anna Hansdotter van Sandenilta vuonna 1655.

Urut kirkkoon ovat lahjoittaneet rusthollari Florentin Tennberg ja hänen vaimonsa Lowisa. 14- äänikertaiset urut rakensi J.A. Zacharias vuosina 1887-1888. Urut kuuluvat Suomen vanhimpiin koneistoltaan muuttumattomina säilyneisiin urkuihin.

Kellotapulin kivestä muurattu pohjakerros on keskiaikainen, yläosa on tehty rakennusmestari Antti Piimäsen johdolla 1761. Tapulissa on edelleen käytössä Suomen vanhin, 1200-luvulle ajoitettavaa tyyppiä oleva kirkonkello.

Tenholan kirkkoa on restauroitu viimeksi vuosina 1984-1986.

Osoite: Pitäjäntie 15, Tenhola. Katso lisätiedot ja aukioloajat tästä.