Lepinjärven ympäristö ja kulttuuripolku

2,3 km pitkä polku arvokkaan lintujärven rannalla

Lepinjärven pohjois- ja luoteispuolella kulkevan Lepinjärven kulttuuri- ja ympäristöpolun (n. 2,3 km) varrella sijaitsee useita muinaisjäännös- ja luontokohteita. Polulla voi esimerkiksi tutustua rautakautisen ihmistoiminnan merkkeihin, jotka ovat säilyneet maisemassa peltojen reunoilla olevilla kumpareilla. Lepinjärvi on yksi Uudenmaan arvokkaimpia lintujärviä ja alueen lintutorneista pääseekin katsomaan erityisesti keväisin joutsenia ja muita muuttavia lintulajeja. Polun ympäristössä vaihtelevat eri luontotyypit, kuten rantalehto, kalliometsät, viljelysaukeat, niityt ja kehdot.

Brobackan rautakautinen muinaisjäännösryhmä Brobackassa on useita erityyppisiä ja eri-ikäisiä ihmisen toiminnasta syntyneitä jäänteitä. Alueella sijaitsevat rakenteet ajoittuvat rautakaudelta (200–400 eaa.) 1900-luvun alkuun. Brobackassa on kaksi nelisivuista latomusta sekä ainakin 9 röykkiötä, jotka ovat vanhoja hautoja ja uuneja. Lisäksi eteläisellä mäellä on 1900-luvun alkupuolella asutun torpan ja siihen kuuluneiden rakennusten jäännöksiä. Brobackasta löytyneistä muinaisjäännöksistä tunnetuin on merovingiajalta (600–800 eaa.) oleva solki, joka on ollut Kalevala Korun valmistaman Karjaan soljen mallina. Lilla Näsetin muinaisjäännösryhmä ja Stora Näsetin polttokenttäkalmisto rautakaudelta Lepinjärven rantaviivan tuntumassa kohoaa sekametsää kasvava niemi. Paikalla sijaitsee Lilla Näsetin muinaisjäännösryhmän kuppikallio ja sen ympärillä polttokalmisto kansainvaellusajalta (400–600 jaa.). Arkeologisissa kaivauksissa on tältä alueelta löytynyt mm. kolme keihäänkärkeä, keramiikkaa ja palanutta luuta. Stora Näsetin polttokalmisto on tiheää sekametsää kasvava heinittynyt peltojen ympäröimä mäki, jonka laella on kalliopaljastuma.

Lintubongarin paratiisi Lepinjärvi houkuttelee lintuharrastajia ympäri vuoden, sillä alueella tavataan noin 160 eri lintulajia, joista noin 100 pesii alueella säännöllisesti. Lintujen muuttoaikana eri lajien kirjo kasvaa entisestään, sillä alue on tärkeä levähdys- ja ruokailupaikka muuton aikana. Lintuja alueella pääsee bongaamaan kahdesta lintutornista. Lepinjärvi kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan sekä valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Sijainti ja liikkuminen Karjaan ABC-aseman sisääntulohallissa on yleisopastustaulut alueesta. Kulttuuripolun varrella sijaitsee pienet infotaulut muinaisjäännöskohteista ja linnustosta kertova taulu on sijoitettu lintutornille vievän polun päähän. Lepinjärvelle vievä kävelypolku lähtee Karjaan Shell ja ABC – huoltoasemien länsipuolelta AD Centerin vierestä. Valtatie 25 alitetaan alikulkutunnelin kautta. Lepinjärven rannassa polku risteää itään opasviittojen mukaisille nähtävyyskohteille.

Reitti ei sovellu pyörätuolilla liikkuville, koska maastossa on juuria ja se on epätasaista. Lepinjärvelle on mahdollista tilata historiasta, arkeologiasta ja ornitologiasta kertova luonto-opastus.