Jussarö

Jussarö som ligger i Ekenäs skärgårds nationalpark, alldeles i yttersta skärgården, har varit en mycket välkänd hamn för sjöfarare redan i 700 år. Ön har en unik historia förknippad med fiske, sjöfart, försvarsverksamhet och gruvdrift i Finska viken. Jussarö var länge i Försvarsmaktens besittning men överfördes år 2005 till Forststyrelsen och ön öppnades för allmänheten.

Ön erbjuder mycket att se och uppleva. På Jussarö kan man njuta av orörd natur och på samma gång häpna över de spår som öns märkliga historia har lämnat i terrängen. På Jussarö finns också ett urskogsområde med höga trädtoppar, ett landmärke som syns långt ut på havet.

Café Ön i närheten av gästhamnen erbjuder såväl mat, kaffe och förfriskningar som småsaltigt och sött att äta. På ön finns både en grillplats och en splitterny bastu. Simma kan man vid stranden vid iron beach med sina röda klippor och mörka sand. Man kan bekanta sig med öns intressanta historia under en guidad vandring.

Kontrasterna möts på Jussarö

Längs Jussarö naturstig på 4,7 km ser man många olika miljöer. På öns västra sida finns traditionell skärgårdsidyll. Vid öns norra strand, vid Västerviken, finns den lilla lotsstugan Kullakojan från början av 1800-talet, den enda byggnad som finns kvar av det tidigare lotssamhället på ön.

Ungefär halvvägs finns en urgammal orörd skog. I nordväst-nordost löper stigen längs gamla dagbrott. På öns östra sida är det Vuoksenniska övergivna järngruva som utgör det dominerande inslaget i kulturlandskapet.

Vackra vyer kan man njuta av från utsiktstornet på Lotsstuberget. Här uppifrån kikade lotsarna förr i världen efter fartyg som skymtade vi horisonten. På Jussarös sydöstra sida kan man besöka den gamla fyren från vilken utsikten ut över öppna havet är bedårande. Vid klart väder kan man till och med bonga sverigebåtar.

Störningar i kompassen och gruvschakt

Förekomsten av järnmalm har under århundraden orsakat stora problem för sjöfarare i närheten av Jussarö. Den järnhaltiga magnetiten i berggrunden på området gör att man inte kan lita på kompassnålen. Detta har lett till flera olyckor och i Jussarös omgivningar ligger många skeppsvrak. Det äldsta, Jussarö I som hittades på 1960-talet, härstammar troligen från 1500-talet och kan ha hört till Sveriges kung Gustav Vasas flotta.

Järnmalm började brytas på Jussarö redan på 1800-talet men gruvan stängdes efter knappt 30 år. Vuoksenniska startade gruvverksamheten igen på 1950-talet och det betydde stort ekonomiskt uppsving för skärgården. Under uppbyggnadstiden arbetade 500 man på ön och när produktionen kom i gång hade över 200 personer arbete där.

Det var många skärgårdsbor som fick sin utkomst från Jussarö. Förutom att gruvan gav arbete åt ett stort antal unga män, som arbetade 170 meter under jord kunde många skärgårdshemman förse gruvbolaget med livsmedel. Det behövdes också båtförare och servicepersonal. Gruvverksamheten fick ett abrupt slut år 1967 och byggnaderna började förfalla.

Juvelen i skärgården som scen för stadskrigföring

Efter fortsättningskriget anlade Finlands försvarsmakt på Jussarö ett bevakningsfort som hörde till Hangö kustbatteri fram till år 1987. När gruvverksamheten upphörde på 1960-talet
hörde hela ön till försvarsmakten, som ordnade skjutläger och andra övningar där.