Ekenäs skärgårds nationalpark

Ekenäs skärgårds nationalpark sträcker sig från den inre skärgården ända till det öppna havet. Nästan 90 % av parken består av vattenområden och man strävar till att skydda naturen såväl under som ovan vattenytan.

Ekenäs skärgård är sommartid ett populärt besöksmål för seglare, motorbåtsfarare och paddlare. Även dykare hittar något sevärt här så gott som året om. De varierande bottenformationerna och flera fartygsvrak erbjuder upplevelser under ytan. Fladalandet, Modermagan samt Älgö och Jussarö är lockande utflyktsmål. Utan egen båt kan man sommartid åka på en kryssning från Norra hamnen i Ekenäs både till det gamla fiskehemmanet Rödjan på Älgö och till den gamla gruvön Jussarö.

Den största sevärdheten i nationalparken är den mångsidiga naturen. På de stora öarna i den inre skärgården finns ödemarkssjöar, frodiga skogar och klippiga stränder. På öarna kan man se bland annat älgar och vitsvanshjortar. På skären i den yttre skärgården häckar tusentals sjöfåglar såsom knipor, ejdrar och olika måsfåglar. I de södra delarna av parken kan man ibland se gråsäl och vikare.

I Ekenäs skärgårds nationalpark kan man övernatta i sin egen båt eller i tält på Modermagan, Fladalandet, Rödjan på Älgö samt på Jussarö. Observera att det inte finns något dricksvatten på öarna Rödjan, Fladalandet och Modermaga, så du bör ta med dig vatten. På alla tältplatser finns också platser för uppgörande av eld och torrtoalett. Du kommer väl ihåg att följa allemansrätten.

Älgö – nationalparkens största ö

På den stora skogsbeklädda ön Älgö finns det gamla skärgårdshemmanet och naturstugan Rödjan. Stället är Thorvald Strömbergs barndomshem, världsmästare i paddling (1950) och guldmedaljör (1952). Thorvalds morfar, fiskaren Magnus Nylund, byggde huset efter kriget på 1940-talet och det var bebott ända till 1960-talet varefter det användes som sommarstuga. Idag finns det en utställning i naturstugan som berättar om ett ejderpars liv och ställets historia.

Från fiskehemmanet börjar en naturstig (2 km), som visar besökaren den inre skärgården. Stigen går delvis i en brant terräng och längs stigen finns sjön Storträsket samt ett utsiktstorn där man kan beundra utsikten över hela nationalparken. Dessutom kan man längs stigen se rester av en korsu (stridsvärn) från det senaste kriget.

Rödjan är ett utmärkt utfärdsmål för hela familjen. Barnen tycker om att bekanta sig med fåren som betar på ängen intill. Vedbastun värms upp enligt beställning och man kan simma både i havet och i sjön. Egen mat kan man tillreda i kokköket. Av Micke Röberg som sköter Rödjan, kan man köpa flundror som han själv har fiskat och rökt.

Njut av naturens tystnad på öarna Modermagan eller Fladalandet

Mellan den inre skärgården och det yttre havet finns flera ögrupper. Av dem är Fladalandet ett av de mest populära utflyktsmålen. Fladalandet är en skogbevuxen och klippig ö där fåren förr i tiden betade. Det finns en utflyktshamn, torrtoalett och tältplats med plats för uppgörande av eld. Man kan utforska den karga naturen via promenadstigar som slingrar sig kors och tvärs.

Längs naturstigen på Modermagan (1,5 km) kan man uppleva den yttre skärgården. Terrängen är ganska ojämn och efter regn kan bergen vara hala. Från bergen på den sydöstra delen av ön öppnar sig en fantastisk utsikt över öarna ut mot öppna havet. Det är värt att bekanta sig med den lilla sjön på Modermagan. Den är belägen så nära havet att det vid högvatten rinner över havsvatten som trycks ner under sötvattnet i sjön. Vid naturstigen finns också ett splitterskydd och en korsu (stridsvärn) från kriget.

Man kan besöka Modermagan och Fladalandet endast med egen båt eller taxibåt.