Media & press

Har du frågor som gäller turismen i Raseborg? Önskar du göra ett reportage, samarbeta med oss eller hitta en lämplig samarbetspart för något specifikt tema?

Kontakta tf. chef för företagstjänster och turism Anna Olin
+358 19 289 2012
anna.olin@raseborg.fi

– Huvudansvarig för turismärenden och utvecklingsprojekt
– Företagssamarbete och regionalt turismsamarbete.
– Kontaktperson för internationella aktörer & media
– Internationell Marknadsföring
– Representant i oika samarbetsorgan inom turismen.