EuroVelo 10

Upptäck fantastiska europeiska landskap på cykel samtidigt som du främjar hälsa och hållbarhet. EuroVelo 10 ger dig möjligheten att bekanta dig med Östersjöns kustområden som sträcker sig längs stränder, berg, skogar och hamnar.

EuroVelo är ett nätverk bestående av 19 långdistansrutter på sammanlagt över 90 000 km som används av såväl cykelturister som lokala cyklister för transport och rekreationscykling och som länkar samman Europas länder genom cykelanpassad infrastruktur. Nätverket utvecklas kontinuerligt och det senaste tillskottet på ruttlistan är EuroVelo 19 – Meuse Cycle Route som följer floden Maas genom Frankrike, Belgien och Nederländerna.

EuroVelo-nätverket är resultatet av samarbete och investeringar från kommunala, regionala, nationella myndigheter samt från organisationer och kommersiella aktörer. EuroVelo är ett varumärke registrerat av European Cyclists’ Federation (ECF). ECF:s målsättning är att främja cykeln som hållbart och hälsosamt transportmedel och som medel för rekreation.

Genom Finland går fyra av EuroVelo-rutterna (EV7, EV10, EV11 och EV13) och omfattar över 4000 kilometer väg från Helsingfors i söder till norraste Lappland antingen längs kusten, längs gränsen mot Ryssland eller rakt genom hjärtat av landet.

EuroVelo 10

EuroVelo 10 eller Baltic Sea Cycle Route på totalt ca 9 000 km går längs kusten av Östersjön, Finska viken och Bottniska viken och genom nio länder: Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Lettland, Estland och Ryssland. I Finland följer EV10 hela kustlinjen mellan Vaalimaa och Torneå, totalt ca 1 700 km. Rutten i Finland, liksom i de andra länderna, är fortfarande under utveckling. Målet är att få rutten, liksom de övriga EV-rutterna, certifierad och utmärkt med specifika EuroVelo-skyltar för att underlätta navigeringen.

EuroVelo 10 och Raseborg

Raseborgsavsnittet (gå till karta i Google Maps) av EuroVelo 10 är ca 55 km. Till Raseborg kommer man antingen från nordväst via Salo längs väg 52 eller österifrån via Ingå längs Kungsvägen (Fagerviksvägen, väg 1050). Österifrån nås alltså Raseborgs kommungräns längs Kungsvägen ca 5 km efter att man har passerat anrika Fagervik bruk. Efter ytterligare ca 8 km når man byn Snappertuna med dess fina kyrka och Raseborgs slottsruin med intilliggande Slottsknektens stuga som fungerar som restaurang och café.

Några kilometer senare kommer ruttens första grusvägsavsnitt på ca 5 km, Norrbyvägen, som går genom traditionellt jordbrukslandskap med bl.a. gårdarna Malmbacka och Norrby. Söderifrån trampar man sedan in i den livskraftiga småstaden Ekenäs där service och sevärdheter finns inom promenadavstånd. Detta avsnitt av EV10 sammanfaller med Raseborgs egna cykelrutter Bruksrutten och Slottsrutten.

Från Ekenäs styr man vidare västerut ett stycke längs riksväg 25 mot Hangö och svänger till höger in på Prästkullavägen (väg 1001). Efter ca 6 km når man bron över den långa och djupa Gennarbyviken. Direkt efter bron svänger rutten in på Krokbyvägen, ett ca 7 km långt grusvägsavsnitt genom böljande jordbrukslandskap som slutar i landsbygdsidyllen Tenala, tidigare Tenala kommun bestående av Bromarv, hela Hangö Udd samt delar av Pojo. I Tenala finns allt från butiker till caféer ifall man behöver fylla på sina förråd. Efter Tenala följer ett avsnitt på ca 10 km huvudsakligen längs Bjärnåvägen (väg 52) innan man når den kombinerade kommun- och länsgränsen och lämnar Raseborg.

Ta reda på mera om EuroVelo 10 på deras egna hemsida