Ramsholmens parkskog

Ramsholmens parkskogsområde är ett ca 55 ha stort populärt friluftsområde en dryg kilometer från Ekenäs centrum. Floran och faunan på området är så mångsidig att det knappast finns dess motstycke i hela landet. På våren, då vitsipporna börjar slå ut, förvandlas området till ett vitt blomsterhav. Då kan också den morgonpigga vandraren njuta av den mångsidigaste och rikaste fågelsången.

Hagen är det område som man först kommer till. Där är naturen varierande. På Ramsholmen finns de finaste ädla lövträd och där är också vårblomningen som rikast. Här är träden är höga (t.o.m. över 35 m) och buskagen ställvis mycket täta. Högholmen är det mest naturliga området och därför också det svåraste att röra sig på. Parkskogsområdets delområden avskiljs av smala sund som förbinds med gångbror.

Parkskogsområdet har status som naturskyddsområde och det hör till Natura 2000-nätverket. Det innebär att det finns strikta skötseldirektiv. Träd som fälls eller har fallit på området måste lämnas på sina platser eller flyttas inom området. Man får plocka bär och svamp och vitsippor på området men andra växter får inte plockas eller skadas. Husdjur skall hållas kopplade. Uppgörande av eld, att tälta eller slå läger på området är förbjudet.

Ramsholmens parkskogsområde har blivit stadsbornas rekreationsområde redan på 1870-talet och i några parkbyggnader som har byggts på området har det ordnats olika fester. Den nuvarande dansbanan är t.ex. från 1960-talet och Villa Snäcksund och Villa Ormnäs på Hagen-området är från 1800-talet. Villa Snäcksund är restaurerad till konstnärsbostäder som stiftelsen Pro Artibus har till sitt förfogande. I Villan finns två bostäder och i en separat ateljébyggnad finns två arbetsrum.

Läge och hur man rör sig här

Ramsholmen är ett friluftsområde för hela familjen som är lätt att nå och som ligger alldeles invid Raseborgs sjukhus och Ekenäs campingplats. Bilen kan man parkera exempelvis på parkeringsplatsen vid Snäcksundsvägen eller vid Ormnäsvägen nära campingplatsen. Områdets många stigar lämpar sig både för cykling och för att röra sig med barnvagn eller rullstol. Det kan vara bra att sätta baddräkten i ryggsäcken för det finns en härlig sandstrand på Ramsholmen.

Det finns en broschyr över Ramsholmens parkskogsområde som finns att ladda ner här: Ramsholmen_Sve I broschyren beskrivs områdets flora och fauna ingående och här kan man få mera information om 27 olika trädslag som finns nära naturstigen.

Läs det fina blogginlägget om Ramsholmen - Nylands finaste paradislund (på finska):
http://retkipaikka.fi/vapaa/uudenmaan-upein-lehtoparatiisi-tammisaaren-ramsholmen/

Kontakt

10600 Ekenäs
Loading map...