Ekenäs seminariums minnessten

Ekenäs seminarium verkade i Ekenäs 1871-1974 i byggnader vid Raseborgsvägen och Hedvig Sohlbergs gatan där Yrkeshögskolan Novia numera finns. Vid seminariets huvudbyggnad som är från 1871 och uppförd i typisk nyklassicsm, finns en minnessten. Seminariet invigdes år 1871 av Uno Cygnaeus.

Kontakt

Hedvig Sohlbergs gata
10600 Ekenäs
Loading map...