Minnesmärke över stupade tyska soldater

Minnesmärke/grav på Ekenäs Nya begravningsplats för de fyra tyska soldater som stupade 5 och 6.4.1918 vid striderna i Svedja i Karis.

Text: Fielen in Kampfe fur Finnlands Freiheit 1918.

Monumentet avtäcktes 29.10.1922 och både det och minnestavlan i kyrkan ritades av skulptören B. Nilsson och gjodes av A.- B. Granit i Hangö
Medlen för anskaffandet erhölls dels genom ett mindre anslag av stadsfullmäktige men huvudsakligen genom frivilliga bidrag insamlade i staden och landskommunen.

Kontakt

Raseborgsvägen 31
10650 Ekenäs
Loading map...