Röda fångars minnesmärke

På denna plats vilar ca 3 000 röda som 1918 efter medborgarkrigets slut dog av hunger och nöd i fånglägret i Ekenäs. Dödligheten i fånglägret var exceptionellt hög. Av alla fångar som fördes till lägret dog nästan var tredje, de flesta under några korta sommarmånader. 4-5.6.1988 hölls en minnestillställning, då avtäcktes det utvidgade minnesmärket med de dödas namn och personuppgifter ingraverade på bronsplattor. 29.5.1993 samlades man på nytt. Då vigdes de döda till gravens ro av biskop Erik Wikström. Republikens president Mauno Koivisto med fru hedrade minnesstunden med sin närvaro. Den 9.6.2018 samlades ca 3500 personer till Dragsvik runt omkring Finland för att hedra minnet av de avlidna på 100 års- dagen av händelsen. Tillfället ordnades av Ekenäs Röda fångars minnesmärkets Skötselförening, var Maarit Feldt- Ranta är ordförande. President Tarja Halonen var också på plats för att hedra de avlidna. 

 

Se även: tammisaari1918-com

Kontakt

Dragsvikvägen
10640 Dragsvik
 

Öppethållningstider

Öppet året runt

OBS! Kom ihåg att alltid kontrollera öppethållningstiderna med tjänsteproducenten i fråga, t.ex. inför helger eller under lågsäsong.
-
ti-
on-
to-
fr-
-
-
Loading map...