Mannerheims minnessten

Minnesstenen är rest på den plats i Harparskog där marsalk Mannerheim 15.12.1941 mottog trupperna som återintagit Hangö.
Minnesmärket invigdes 4.6.1944.

Kontakt

Harparskog
10680 Skogby
Loading map...