Hope

Konstverket Hope, gjort av Stuart Wrede, är en vattenskulptur med rinnande vatten "till eftertanke, beröring och njutning". Hope består av 3 m högt T-kors i svartmålat stål. Från de tvärgående korsramarna regnar vatten ner i en cirkelformad bassäng. Kvällstid är konsverket belyst. Skulpturen står invid Ekenäs kyrka sedan 29.5.2009.

Kontakt

Stora Kyrkogatan 18
10600 Ekenäs
Loading map...