Helene Schjerfbecks hemgård

Endast en minnesplatta minner om denna aktningsvärda invånare - huset är sedan längre rivet och ersatt med moderna flervåningshus.
Schjerfbeck bodde även på en annan plats i Ekenäs, nämligen vid Fisktorget på Bastugatan, i ett gult hus med bruna knutar som fortfarande står kvar. I det huset verkade också Västra Nylands Tryckeri vid grundandet.

Kontakt

Raseborgsvägen 2
10600 Ekenäs
Loading map...