Dagmarkällan, Källviken

Dagmarkällan ligger i Källviken ca 7 km från Ekenäs mot Hangö. Minnessten från den kejserliga tiden då kejsar Alexander III och hans gemål prinsessan Dagmar av Danmark vistades i vår skärgård med sin lustjakt och gästade Källviken. Detta skedde i flera repriser under åren 1887-1894. Den dåvarande markägaren, friherre Mauritz Hisinger, lät resa stenen troligtvis år 1888 och kallade platsen Dagmarkällan.
Källviken är ett fredat naturskyddsområde.

Dagmarsparken

Kontakt

Leksvallvägen
10660 Ekenäs
 

Öppethållningstider

OBS! Kom ihåg att alltid kontrollera öppethållningstiderna med tjänsteproducenten i fråga, t.ex. inför helger eller under lågsäsong.
Loading map...