Dekoration

Pojo kyrkby

Pojo (finska Pohja) är en före detta kommun och en gammal västnyländsk kyrkosocken, som i dag är en del av Raseborgs stad. Pojo kyrkoby ligger i Raseborgs stad längst inne i Pojoviken invid den historiska Kungsvägen, vars ändpunkter ligger i Oslo och S:t Petersburg. Vägen användes i tiderna av kungliga, övrig adel och handelsmän. Pojoviken var känd som en handelsrutt till Inre Finland redan på bronsåldern och vikingatiden. Gumnäs och Klockarudden är platser som har bebotts sedan medeltiden, eventuellt en längre tid. Pojo socken grundades i början av 1300-talet och de flesta av storjordbruken runt Pojoviken har en historia som sträcker sig till 1400-talet eller till och med längre bakåt i tiden. 

Det finns mycket att se och uppleva i Pojo kyrkoby med omnejd: den medeltida stenkyrkan, Kasbergets bronsåldersgrav, Finlands första järnvägstunnel som byggts för passagerartrafik, Gillesgårdens lantbruks- och hembygdsmuseum och mycket annat. Pojoviken är en 15 km lång fjordlik havsvik, som delar Raseborgs stad mitt itu från Pojo kyrkoby ända ut till Finska viken. Pojoviken är ett brackvattensområde och vikens artrikedom är en av de största i Finland. I Pojovikens vatten simmar både söt- och brackvattenfiskar. 

En gästbåtsbrygga byggdes i Gumnäs 2015, vilket gör det möjligt att anlända till Pojo kyrkoby också med båt. 

De stora järnbrukens vagga

Grunden för Finlands metallindustri lades i Pojo, där det fanns tillgång till skogar och vattenkraft och möjlighet att utbryta malm, vilket var förutsättningen för att grunda järnbruk. Antskog bruk grundades 1630, Billnäs bruk 1641 och Fiskars bruk 1649. De gamla järnbruken är populära besöksmål även idag och ligger alla på kort avstånd från Pojo: vägen till Fiskars Bruk är endast 5 km, till Billnäs bruk är det 8 km och till Antskog13 km.

De viktigaste historiska sevärdheterna

Pojo kyrka 
Den medeltida stenkyrkan som helgats Jungfru Maria. Sankta Maria kyrka är belägen på en gammal marknads- och offerplats och den byggdes troligtvis under åren 1475-1480.

Lantbruks- och hembygdsmuseet Gillesgården i Skarpkulla.
Museet ägs och underhålls av Pojo hembygdsförening. Museet omfattar bl.a. boningshuset från 1700-talet, bodan och loftsbyggnaden, statarstugan, en lantbrukshall samt en fordons- och vagnhall. Museets samling omfattar över 3 800 föremål. 

Kasbergets grav från bronstiden.
Graven är tämligen imponerande och rätt så väl bevarad; den är ca 16-19 m i diameter med en höjd på ca 1,7 m. Från platsen har man en synnerligen fin utsikt både till Pojo kyrka och Pojoviken.

Vill du veta mer?

Besök Pojo byaråds webbplats eller ladda ned byns egen PDF-brochyr, som även innehåller en karta över området: