En dröm som många fiske- och miljövänner närt i årtionden har äntligen gått i uppfyllelse. Den 3.10 besökte jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen Billnäs i Raseborg och meddelade att staten deltar i byggandet av fiskvägarna i Åminnefors och Billnäs med sammanlagt 800 000 euro.

Som en del av förvekligandet av vattendragsvisionen Laxfiskarna till Karisån sökte Västra Nylands vatten och miljö rf våren 2016 spetsprojektfinansiering för byggandet av fiskvägar i Svartån. Byggandet av fiskvägar vid alla fyra kraftverksdammar i Svartån är en åtgärdshelhet i visionen vars målsättning är ett gott tillstånd vid Karisåns vattendrag.

– Det fina engagemanget av samtliga kommuner vid Karisån, kraftverksbolaget och staten möjliggör förverkligandet av decenniers dröm, säger Jaana Pönni, verksamhetsledare vid Västra Nylands vatten och miljö rf.

Minister Tiilikainen betonade att projektet Laxfiskarna till Karisån passar väl in i regeringens spetsprojekt att återställa stammar av vandringsfiskar, utrotningshotade fiskarter och deras naturliga fortplantningskretslopp. Svartån - som en del av Karisåns vattenområde - tillhör spetsprojekten för nationell fiskvägsstrategi. Byggandet av fiskvägar i anslutning till kraftverksdammar ingår i förvaltningsplanen för Kymmene älv - Finska viken 2016–2021.

– Fiskvägarna i Svartån förbättrar våra vandringsfiskars, såsom laxens och starkt hotade laxöringens och vandringssikens skyddsgrad. Dessutom utökar fiskvägarna Svartåns rekreationsvärde och främjar värdet för turism på den äldsta bruksmiljön i vårt land, säger jordbruks- och skogsbruksminister Kimmo Tiilikainen.

Fiskvägar ökar Svartåns rekreationsvärde

Det finns nästan en halv miljon fritidsfiskare i Nyland. Fiskställen som Lojosjön och Hiidenvesi nära huvudstadsregionen är mycket populära. Färdigbyggda fiskvägar tillsammans med iordningställda strömmande vattendrag ökar reakreationsmöjligheter för områdets invånare och förbättrar livsmiljöer.

Kommunerna i regionen har förbundit sig till projekthelheten genom ett sexårigt avtal. Likaså har Koskienergia Oy, som äger kraftverksdammarna, förbundit sig till byggandet av fisktrapporna. Sappi Oyj Kirkniemen tehdas är redan med och finansierar projektet. 


Gott samarbete ger mångsidig nytta för alla parter

Ett gott samarbete är ytterst viktigt när man bygger fiskvägar eftersom man då hittar man lösningar som alla parter kan vara nöjda med. Minister Tiilikainen tackade de regionala aktörerna för fint samarbete, vilket syns tydligt i projektets mångsidiga innehåll. I projektet som koordineras av en regional vattenskyddsförening har man tagit i beaktande övergripande användning och skötsel av vattendrag, såsom strävan efter gott vattentillstånd, riskhantering vid översvämningar och torka, rekreation och turism samt förnybar energi.

Freshabit LIFE IP-projektet, som startade i början på 2016, gav fart åt fiskvägssamarbetet och planeringsarbetet för kraftverksdammarnas fiskvägar påbörjades. Ansökningarna om vattentillstånd för de lägre fiskvägarna vid kraftverksdammar (Åminnefors och Billnäs) behandlas som bäst hos regionförvaltningsverket. Noggrannare teknisk planering och byggande av dessa fiskvägar kommer att starta genast efter tillståndsbeslut. Planering av vattentillståndsnivån för de övre fiskvägarna, Åkerfors och Svartåfors, kommer att bli klar under året och efter det startas tillståndsprocessen för dem. Planeringen av fiskvägar har finansierats av Raseborgs stad och NTM-centralen i Egentliga Finlands enhet för fisketjänster. Maveplan Oy har ansvarat för planeringsarbetet.

– Förverkligandet av fiskvägarna i Åminnefors och Billnäs föreslås vara tekniskt. Vattentillståndsansökningarna har precis varit på en remissrunda och responsen är konstruktiv. Vi tror att tillståndsbeslutet kommer under det här året. Ett lagakraftvunnet tillstånd startar beredningen för byggprojekten. När det gäller naturliga lösningar som lämpar sig bäst som förökningsområde för laxfiskar och flodpärlmusslan, finns de bästa möjligheterna vid Åkerfors, tredje dammen nerifrån, där byggandet av en delvis naturlig fiskväg verkar möjligt. Detta kommer att klarna under fortsatt planering, berättar Piia Nordström, ansvarig gatuchef vid Raseborgs stad.

Beräknade kostnader för byggandet av de fyra fiskvägarna i Svartå är cirka 4 miljoner euro. Finansieringen består av EU-finansieringen till Freshabit Life IP -projektet, statsfinansiering, kommunala medel samt finansieringen från kraftbolaget Koskienergia Oy, Sappi Oy och övriga företag och privata aktörer.

Byggandet av fiskvägar möjliggör naturlig fortplantnings- och livscykel för laxfiskar

När hela Svartån är öppen för vandringsfiskar kommer det att i Karisån finnas över 700 km lämpliga bäck- och älvklassade strömmande vattendrag, varav en femtedel är naturenliga till sina fåror. En del av de strömmande vattendragen ligger bakom de mindre vandringshindren, men man har redan gjort flera och lyckade fiskerirenoveringar genom att både avlägsna mindre vandringshinder och bygga fiskvägar. Utrotning av laxar och kraftig minskning av öringsstammar tillsammans med försämrad livsmiljö och vattenkvalitét har även hindrat flodpärlmusslor i Karisån att föröka sig. Till flodpärlmusslans livscykel hör larvstadium i laxfiskarnas gälar.

 

Mera information

Jaana Pönni                                                              
verksamhetsledare                                               
Västra Nylands vatten och miljö rf                   
tfn 019 323 865, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.                                                                     

Piia Nordström
ansvarig gatuchef på Raseborgs stad
tfn 0400 477650, piia.nordströDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.       

Mera om planerna för Svartåns fiskvägar http://www.luvy.fi/fi/hankkeet/lohikalat_karjaanjokeen/mustionjoen_kalatiet

Raseborg fisktrapporÄntligen tummen upp för Svartåns fiskvägar. Kommunernas glada representanter för projketet "Laxfiskar till Karisån" - från vänster: Pekka Puistosalo, Lojo, Juha Viinikka, Loppis, Risto Murto, Lojo, Piia Nordström, Raseborg, 
Jaana Pönni, Västra Nylands vatten och miljö rf, Kari Setälä, Vichtis, Jan Gröndahl, Raseborg.

 

 

 

 

Tipsa en vän om detta